PENGEMBARAAN IMAM AL-SYAFI’I MENCARI ILMU


cover buku biografi imam al-syafi'i, sumber: koleksi pribadi

cover buku biografi imam al-syafi’i, sumber: koleksi pribadi

PENGEMBARAAN IMAM AL-SYAFI’I MENCARI ILMU

Judul              :    Biografi Imam Syafi’i: Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid

Penulis           :     Dr. Tariq Suwaidan

Penerbit         :     Zaman

Penerjemah    :     Iman Firdaus

Penyunting     :     M. Taufik Damas

Cetakan         :     I, 2011

Tebal             :     310 Halaman

ISBN             :     978-979-024-095-7

Peresensi       :     Ahmad Suhendra*

“Qauli shawab yahtamilu al-khatha’, wa qaulu ghairi khatha’ yahtamilu al-shawab.” (Pendapatku benar, tetapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tetapi ada kemungkinan benar).

Ungkapan imam Al-Syafi’i di atas mengusung nilai-nilai objektivitas dan toleran atas beberapa perbedaan dalam ijtihad. Belum lagi, pergolakan politik dan perkembangan keilmuan pada masa itu. Imam Al-Syafi’i mengalami pergesekan politik dua imperium Islam, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah.

Perseteruan antara ahli ra’yu dan ahli hadis yang bergejolak pada masa itu, juga ikut membentuk karakter keilmuan imam Al-Syafi’i. Selain itu, tumbuh suburnya aliran-aliran tertentu dalam fiqh juga turut berperan atas dideklarasikannya mazhab syafi’iyun. Dengan begitu, keilmuan imam Al-Syafi’i sebagai mujtahid tidak dapat dipisahkan dengan masa kejayaan Islam pada masa itu. Baca lebih lanjut